• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Ώρες Λειτουργίας

Το Λαογραφικό Μουσείο Λειτουργεί της ακόλουθες ημέρες και ώρες τις εβδομάδας:

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ:10:00-12:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :10:00-12:30 & 17:30-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ : 10:00 – 13:00 & 17:30-20:30
KΥΡΙΑΚΗ : 10:00 – 13:00
Γενική είσοδος: 2 €
Το μουσείο βρίσκεται στον πρώτο όροφο
Είσοδος από την αυλή
---------------------------------------------------------------------------------------
HISTORICAL & FOLKLORE MUSEUM OF AEGINA
OPENING HOURS (ON THE FIRST FLOOR)
Μonday-Thursday:10:00-12:30
Friday : 10:00-12:30 & 17:30-20:30
Saturday: 10:00 – 13:00 & 17:30-20:30
Sunday : 10:00 – 13:00
General admission fee:2€
-------------------------------------------------------------------------------
MUSEE HISTORIQUE & FOLKLORIQUE D’ EGINE
HORAIRES (AU PREMIER ETAGE)
De lundi a jeudi: 10:00-12:30
Vendredi : 10:00-12:30 & 17:30-20:30
Samedi : 10:00 – 13:00 & 17:30-20:30
Dimanche: 10:00 – 13:00
Droit d’ entrée:2€