• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Ώρες Λειτουργίας

Το Λαογραφικό Μουσείο Λειτουργεί της ακόλουθες ημέρες και ώρες τις εβδομάδας:

Ώρες λειτουργίας (το μουσείο βρίσκεται στον πρώτο όροφο)

Παρασκευή: 16:30-19:30
Σάββατο: 10:00 – 13:00 & 16:30-19:30 
Κυριακή : 10:00 – 13:00

Γενική είσοδος: 2€

HISTORICAL & FOLKLORE MUSEUM OF AEGINA

OPENING HOURS (ON THE FIRST FLOOR)

Friday : 16:30-19:30
Saturday: 10:00 – 13:00 & 16:30-19:30 
Sunday : 10:00 – 13:00

General admission fee:2€

MUSEE HISTORIQUE & FOLKLORIQUE D’ EGINE

HORAIRES (AU PREMIER ETAGE)

Vendredi : 16:30-19:30
Samedi : 10:00 – 13:00 & 16:30-19:30 
Dimanche: 10:00 – 13:00

Droit d’ entrée:2€