Τέχνες - Παράδοση - Γεύσεις. Έκθεση στο Λαογραφικό Μουσείο.