30 χρόνια Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Έκθεση αφισών.