Ο Νίκος Καζαντζάκης στον Κινηματογράφο

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση.

Σύλλογος Φίλων Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας. Πρόσκληση σε τακτική συνέλευση.

Ο Σύλλογος Φίλων Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας. Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του καταστατικού το Δ.Σ. του συλλόγου των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Αίγινας, καλεί τα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση την 26η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα του Ι.Λ.Μ. Δήμου Αίγινας (Σπύρου Ρόδη 16).

Σε περίπτωση μη απαρτίας την πρώτη Κυριακή, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Παρακαλείσθε να προσέλθετε την 3ης Δεκεμβρίου 2017.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Ομιλία - Εισήγηση το προέδρου του κ. Κώστα Γαλάνη.
2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. από την Γ.Γ. του Συλλόγου κ. Νομική Μιχαλοπούλου.
3. Οικονομικός απολογισμός - ισολογισμός από την ταμία κ. Αικατερίνη Χατζηπέρη.
4. Οικ. έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση πεπραγμένων και απολογισμού - ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση.
6. Προτάσεις - παρατηρήσεις των μελών και ερωτήσεις.
7. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο πρόεδρος                                     Η Γενική Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γαλάνης                       Ν. Μιχαλοπούλου